WAŻNE KOMUNIKATY

Informujemy, że w zaistniałej sytuacji, to jest w związku z ogłoszonym przez Rząd RP stanem zagrożenia epidemiologicznego, Prezydium Zarządu Oddziału ZKwP Sopot, w porozumieniu telefonicznym, podjęło decyzję o zamknięciu Oddziału z dniem 17.03.2020 do odwołania stanu zagrożenia.
Oznacza to, że w tym czasie nie będzie możliwe załatwianie spraw w biurze Oddziału, co jest zgodne z dyrektywą ZG ZKwP, która mówi, że stan ochrony zdrowia członków ZKwP jest wyższą wartością od wszelkich innych spraw.
Jednocześnie informujemy, że w najbardziej newralgicznej sprawie dla hodowców, tzn. w sprawie przeglądów miotów, pozostawiamy do decyzji kierowników sekcji możliwość przeprowadzenia przeglądu w domu hodowcy w przypadku, gdy zwróci się o to hodowca. Jednocześnie podajemy numer służbowego telefonu komórkowego, pod którym można będzie uzyskać informacje:
535 747 615
Z poważaniem w imieniu Prezydium Zarządu Oddziału w Sopocie
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Zofia Konderla

Tymczasowe wytyczne w sprawie wydawania metryk
ustalone przez Główną Komisję Hodowlaną


Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego wprowadza z dniem 25.03.2020 r. tymczasową procedurę wydawania metryk szczeniętom w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli miotu, który jest spowodowany epidemią SARS-CoV-2:
Wniosek o wydanie metryk - plik PDF > - wypełnia hodowca, a na jego podstawie oddział wydaje metryki. Metryki MUSZĄ mieć adnotację: "WYDANO BEZ PRZEGLĄDU MIOTU".
Do wniosku muszą być załączone inne zawsze wymagane dokumenty.
Dostarczenie wniosku do biura oddziału i metryk do hodowcy może odbywać się za pomocą poczty lub w innej ustalonej z hodowcą formie.

Wymagane dokumenty:
-
wniosek o wydanie metryk - plik PDF >
- karta krycia,
- karta miotu,
- w przypadku, kiedy ojcem szczeniąt jest pies zarejestrowany poza ZKwP - wymagane jest dołączenie rodowodu ojca
-
potwierdzenie znakowania szczeniąt - plik PDF >

Metryki będą bezpłatnie wysyłane na adres wskazany przez hodowcę tylko i wyłącznie po przesłaniu do Oddziału kompletu wymaganych dokumentów.

Jednocześnie przypominamy, iż na czas zamknięcia Oddziału tatuaże nie będą wykonywane.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Z poważaniem Przewodnicząca Oddziału Zofia Konderla

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju Zarząd Oddziału jest zmuszony odwołać Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w dniu 29.03.2020 r.
Ewentualny możliwy termin następnego zebrania zostanie podany w odrębnym komunikacie.


ZAWODY, EGZAMINY

18-19.04.2020 Zawody kwalifikacje do Mistrzostw Świata Agility - ODWOŁANE !

Prosimy właścicieli hodowli i reproduktorów o uaktualnianie danych (tytuły, badania, adresy, telefony) poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów drogą mailową na adres:  sopot@zkwp.pl

Kwartalnik "PIES"

Prezydium Zarządu Głównego ZKwP uprzejmie informuje, iż w 2019 roku ulega zmianie sposób kolportażu kwartalnika PIES.
Począwszy od numeru pierwszego, czasopismo PIES będzie przesyłane tylko do oddziałów ZKwP. Kwartalnik nie będzie rozsyłany indywidualnie do członków ZKwP.
Osoby zainteresowane będą mogły otrzymać kwartalnik w Oddziale lub skorzystać z wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Zarządu Głównego w zakładce KWARTALNIK PIES.

Informujemy, że składka członkowska na rok 2020 wynosi 70 zł.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 71 1050 1764 1000 0091 3316 5309 z dopiskiem: składka 2020.
Składka za rok 2019 wynosi 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.
Brak opłacenia składki członkowskiej spowoduje blokadę konta w systemie zgłaszania psów na wystawy - wystawy.net

PRZEGLĄDY MIOTÓW
Przeglądy miotów (szczeniąt) wykonywane w domu hodowcy  rozliczane są (zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału 274/X/18) przez Kierownika Sekcji na podstawie kilometrówki (liczonej od siedziby Oddziału do domu hodowcy) w obie strony. Po dokonaniu przeglądu na miejscu płatność tylko gotówką. Stawki zgodne ze stawkami ustalonymi przez Zarząd Główny (1 km - 0,8358 zł).

DRUKI DO POBRANIA
Zgłoszenie urodzenia miotu (DOC) >
Potwierdzenie znakowania szczeniąt (PDF) >
Załącznik do rodowodu eksportowego (DOC) >
Załącznik do rodowodu krajowego (DOC) >
Deklaracja członkowska (PDF) >

Przypominamy hodowcom (właścicielom suk hodowlanych i psów reproduktorów) o składaniu PIT-6 do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od wpisu uprawnień w rodowodzie, jak również coroczne zgłaszanie sztuk hodowlanych w US.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów -
WIĘCEJ >

 Biuro czynne:
poniedziałek - czwartek od 12.00 do 20.00
(dla petentów wyłącznie od 14.00 do 20.00)
piątek od 10.00 do 15.00
(dla petentów wyłącznie od 12.00 do 15.00)

W kasie oddziału można dokonać płatności kartami płatniczymi.Dog Shows in Sopot